Fokprogramma

Om onze fokdoelen te ondersteunen en onze rasstandaarden te bevorderen, heeft AES NL een programma van inspecties en selecties opgezet op basis van sterke overkoepelende principes van eerlijkheid en onpartijdigheid, transparantie, toegankelijkheid en gelijke kansen. Om deze principes te bevorderen, worden beoordelingen uitgevoerd door getrainde lineaire scorers en worden vastgelegd in de openbare database. Beoordelingen zijn beschikbaar in virtuele en fysieke vorm, wat de toegankelijkheid bevordert ongeacht de fysieke locatie en het welzijn van het paard verbetert door de noodzaak om lange afstanden te reizen met jonge paarden en drachtige merries weg te nemen.

AES NL werkt samen met zeer gerespecteerde professionals, dierenartsen en instellingen om een uitstekende service te bieden en het profiel en de prestaties van de Europese fokkerij te verhogen.

Selectiedoelen en criteria

Naast de fokdoelen en optimale raskenmerken die gedefinieerd zijn in secties 2 en 3 van dit document, heeft AES verdere strategische doelen vastgesteld die het als belangrijk beschouwt voor de levensduur en levensvatbaarheid van de fokkerij van sportpaarden. Het doel van AES is verantwoordelijkheid te nemen in zijn rol om de relatie tussen mens en paard te verbeteren en te ondersteunen, en de sociale licentie van de paardensportindustrie te beschermen.

Genetische diversiteit

AES houdt nauwlettend toezicht op de genetische diversiteit van zijn fokprogramma en erkent de uitdaging en spanning tussen de wens van fokkers om commercieel vee te fokken uit bewezen en modieuze hengsten en prestatie-merries aan de ene kant, en het gebruik van een breed scala aan foklijnen aan de andere kant.

Daarom staat AES bekend om het bieden van kansen aan een breed scala van hengsten om zich te bewijzen, en daarom staat AES toe en moedigt het zijn fokkers aan om een breed scala aan lijnen en kruisingen te gebruiken als een instrument om diversiteit te bevorderen.

Toegankelijkheid en gelijke kansen

De fundamentele filosofie van AES is dat het stamboek er moet zijn voor de fokkers, niet de fokkers voor het stamboek. Deze houding strekt zich uit tot ruiters en eigenaars.

Daarom staat AES altijd open voor de mogelijkheden die worden geboden door digitale technologieën, die als een instrument kunnen worden gebruikt om kansen te bieden aan degenen die historisch gezien zijn belet deel te nemen aan stamboekevenementen, vanwege verschillende factoren, waaronder fysieke locatie en fysieke bekwaamheid.

Door een virtuele route voor evaluatie en deelname aan stamboekactiviteiten te introduceren, heeft AES actieve stappen ondernomen om potentiële barrières weg te nemen en fokken toegankelijker te maken.

Bovenal stelt deze stap AES in staat nuttige feedback en advies te bieden aan alle fokkers, ook aan degenen die zich in het verleden niet aangemoedigd of in staat hebben gevoeld om deel te nemen aan evaluatieactiviteiten, en bevordert zo excellentie en biedt ondersteuning op een veel breder basis dan voorheen mogelijk was.

Welzijn

Paardenwelzijn staat centraal in de Sociale Vergunning om te Opereren en is daarom essentieel voor de langetermijnoverleving van de sportpaardenfokkerij.

Het is om die reden dat het AES-fok-, selectie- en evaluatieprogramma is ontworpen met het welzijn van het gelukkige paard in gedachten.

Welzijns- en Evaluatiecriteria

De AES-stamboekevaluaties zijn ontworpen met duidelijke welzijnsdoelen voor ogen. Het overkoepelende doel in alle drie Olympische disciplines is het ondersteunen van het fokken van gezonde paarden die succes kunnen hebben in de sport en tegelijkertijd vrij blijven van pijn.

Daarom hebben alle beoordelingsprocedures een element van "beoordeling van de gezondheid" op harde ondergrond, inclusief voor veulens en fokmerries, om de juistheid van de bouw te beoordelen en nuttige feedback te geven, niet alleen wat betreft toekomstige fokselecties, maar ook wat betreft managementadvies om de ontwikkeling van veulens tot gezonde paarden te ondersteunen en het comfort van fokmerries te waarborgen. Door twee beoordelingen te geven, een zoals het paard wordt gepresenteerd op het moment van evaluatie, en een voor het langetermijnperspectief onder optimale managementomstandigheden, biedt AES actieve aanmoediging en prikkels voor fokkers en eigenaren om de langetermijngezondheid van hun paarden te ondersteunen.

Welzijns- en Evaluatiestructuur

AES erkent dat stamboekinspecties en evaluaties stressvol kunnen zijn voor paarden en eigenaren. We hebben geleerd dat stress bij eigenaren een negatieve emotionele impact op paarden kan hebben. Daarom streven we ernaar persoonlijke stress te minimaliseren door al ons personeel te trainen in vriendelijk en behulpzaam gedrag.

Virtuele evaluaties zijn een nuttig instrument om onnodige stress bij paarden te verminderen door de noodzaak om te reizen weg te nemen en de paarden zichzelf te laten presenteren in een voor hen vertrouwde omgeving.

Fysieke evaluaties met AES zijn ontworpen om potentiële druk en stress op paarden te verminderen door enkele eenvoudige stappen te nemen. Elk paard wordt beoordeeld van begin tot eind, zonder te hoeven wachten tussen de verschillende fasen van de beoordeling.

Evaluaties worden nooit overhaast. Beoordelaars zijn getraind en worden aangemoedigd om de exposanten van de paarden te ondersteunen om ervoor te zorgen dat ze op een ontspannen manier worden gepresenteerd, waarbij hun natuurlijke vermogen wordt getoond. Beoordelaars communiceren met de eigenaren en fokkers om een ontspannen sfeer te creëren en gesprekken aan te moedigen.

Welzijns- en Prestatiebeoordelingen

AES keurt het overmatig testen van met name jonge dieren af.

Het beschouwt de "prestatietest" van jonge merries of hengsten niet als een nuttige methodologie voor de beoordeling van prestatievermogen, vanwege variabelen zoals het rijvaardigheidsniveau van de testruiters.

Bovenal beschouwt AES de potentiële risico's voor het welzijn van paarden bij prestatietests op jonge leeftijd als groter dan de mogelijke voordelen.

In plaats daarvan beschouwt AES nationale en internationale sportprestatiegegevens, evenals de kwaliteit van nakomelingen, als waardevollere indicatoren van de waarde van een hengst of merrie als fokdier.

Gezondheid

AES beschouwt de gezondheid van paarden als van het grootste belang en sterk verbonden met het welzijn van paarden. Het erkent dat AES als stamboek een belangrijke rol heeft te spelen in het bevorderen van gezondheid door:

Nauwkeurige registratie ter bevordering van traceerbaarheid en bioveiligheid

AES werkt nauw samen met de Centrale Paardendatabase en Horsemanger om een hoge nauwkeurigheid van gegevens te behouden en eigenaren, beheerders en exploitanten aan te moedigen hun gegevens bij te werken door het proces zo eenvoudig mogelijk te maken, met behoud van uitstekende gegevensintegriteit.

Inclusief een sterk element van gezondheid in zijn stamboekselectieprogramma

AES neemt een sterk gezondheidselement op in zijn stamboekevaluaties in de gezondheidsbeoordeling op de grond, waarbij observaties worden opgenomen over voeding en hoefbalans.

Voor hengstenkeuringen heeft AES een gedetailleerd veterinair beoordelingsprotocol, inclusief röntgenfoto's, die worden gebruikt om de waarschijnlijkheid te bepalen dat een hengst gezond blijft en een langdurige en succesvolle sportcarrière heeft. Röntgenfoto's zijn geen betrouwbare indicator van de aanwezigheid van genetische aandoeningen en worden niet voor dat doel gebruikt.

AES blijft deelnemen aan de ontwikkeling en screening voor bekende genetische aandoeningen.

Als sportpaardenstamboek erkent AES dat de genetische kenmerken van zijn fokpopulatie overeenkomsten vertonen met andere stamboeken van de WBFSH. AES erkent ook dat het potentieel van DNA-evaluatie alleen volledig kan worden verkend door samen te werken.

Het is om die reden dat AES altijd actief de werkzaamheden van het WBFSH Scientific Advisory Committee en andere gerelateerde initiatieven heeft ondersteund en eraan heeft deelgenomen. AES-evalueerders zijn regelmatige deelnemers en sprekers op de jaarlijkse lineaire beoordelingsworkshops van WBFSH. AES-leden hebben talrijke sessies van WBFSH-workshops voorgezeten, en AES heeft nu een bestuurslid bij de WBFSH in Dr. Eva-Maria Broomer, die vicevoorzitter is van de organisatie.

AES blijft investeren in zijn DNA-testfaciliteit, AES Genetics.