Open brief aan het bestuur van de KNHS

Friday, June 6

Open brief aan het bestuur van de KNHS

Geacht bestuur,

 

De reden dat wij u via deze open brief benaderen is de huidige selectiemethode die de KNHS hanteert als het om de ‘World Breeding Championship for Young Horses’(WBCYH) gaat.
 

Zoals u wellicht weet, zijn op dit moment volgens uw regels, paarden van een ander stamboek dan het KWPN of NRPS uitgesloten voor deelname aan de finales van de kampioenschappen voor jonge springpaarden(De Isah Cup). Deze finales zijn beslissend voor de doorstroom naar de WBCYH te Lanaken(Zie artikel 14).
 

Het is dus momenteel voor Nederlandse fokkers/eigenaren en ruiters van paarden die ingeschreven staan bij een alternatief WBFSH stamboek niet mogelijk om hun fokproduct of paard de kans te geven Nederlands- of zelfs wereldkampioen te laten worden(ook niet wanneer deze paarden gewoon in Nederland zijn geboren).
 

Volgens de huidige regelementen van de FEI/WBFSH m.b.t. de WBCYH moet de ‘National Federation’(NF) van ieder land de paarden selecteren die door mogen naar Lanaken. In het geval van Nederland is  de NF uiteraard de KNHS.
 

Wat wij als AES niet begrijpen is waarom het KWPN deze wedstrijden mee zou moeten organiseren/de regels mee zou mogen bepalen. De KNHS is een grote en goed georganiseerde vereniging die zelf over alle nodige mensen en middelen beschikt om deze wedstrijden prima zelf te kunnen organiseren.
 

Gekeken naar het prijzengeld kunnen wij ons ook niet voorstellen dat het KWPN een onmisbare rol als sponsor vervult(€400.- voor de Nederlandse kampioen!).
 

Blijkbaar worden ruiters ook gedwongen om lid te worden van het KWPN alvorens ze zich in kunnen schrijven voor een van de voorselecties van de Isah Cup(Dit gebeurde in Sint Oedenrode). Dit jaagt deze mensen onnodig op kosten en de extra inkomsten die het KWPN hiermee genereerd doen de prijzenpot in Ermelo verbleken.
 

In andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België etc. worden ook gewoon paarden van alle WBFSH stamboeken geselecteerd en uitgezonden naar Lanaken. Het wrange hieraan is dat wanneer een van deze paarden een KWPN’er betreft en goed presteert, het KWPN hier openlijk mee pronkt, zie; http://www.kwpn.org/tag/world-breeding-championship-jumping-for-young-horses/

Wij zien de samenwerking tussen de KNHS/KWPN m.b.t. de Isah Cup slechts als een onsportieve poging van het KWPN om haar markt te beschermen en nieuwe leden af te dwingen. Het AES is van mening dat wanneer een sportbond als de KNHS op zoek is naar het beste springpaard van Nederland, dat dan ook alle in Nederland gefokte springpaarden de kans zouden moeten krijgen om volwaardig aan deze competitie deel te kunnen nemen.
 

Volgens de huidige regels van de FEI neemt een paard in een combinatie automatisch de nationaliteit van de ruiter aan. Zover zouden wij niet eens willen gaan. Wij zouden enkel willen zien dat alle in Nederland geboren paarden van WBFSH aangesloten stamboeken deel kunnen nemen aan de Isah Cup finale. Alleen dan kan de echte kampioen boven komen drijven!
 

Dit zelfde geldt uiteraard ook voor de kampioenschappen voor de jonge dressuurpaarden, de Pavo Cup.
 

Wij hopen dat het bestuur van de KNHS bereid is zich over deze kwestie te buigen en tot een sportief besluit kan komen.
 

Hoogachtend,

 

Joris van den Oetelaar, Directeur
Anglo European Studbook


Terug