Kort geding tegen de KNHS gaat door op 22-06-2015

Friday, May 8

Kort geding tegen de KNHS gaat door op 22-06-2015

Tot onze spijt hebben wij moeten concluderen dat de KNHS de aangekondigde veranderingen in haar uitvoeringsbesluiten m.b.t. de Nationale Kampioenschappen jonge paarden tot op heden niet heeft doorgevoerd. Na een gesprek tussen de partijen op 14 april jl. waarin er voor ons gevoel goed naar onze argumenten is geluisterd, hebben wij helaas niets meer terug mogen vernemen van zowel Hoogleraar Sport en Recht Prof. Mr. Marjan Olfers als de KNHS. Om deze reden hebben wij Mr. Molier verzocht de KNHS te dagvaarden. Inmiddels is er een datum voor een kort geding bepaald. Dit kort geding zal plaats vinden op 22 juni a.s. om 13:30 uur te Utrecht. Wij betreuren het zeer dat wij deze keuze hebben moeten maken, maar er lijkt geen andere weg mogelijk.

U kunt hier kennis nemen van de laatste versie van de concept dagvaarding.


Terug