Nieuw concept “Classic Innovation” in dressuur fokkerij.

Thursday, November 29

Nieuw concept “Classic Innovation” in dressuur fokkerij.

Onlangs maakte AES afspraken met een Stichting, bestaande uit Franse, Duitse en Nederlandse pionier fokkers om deze nieuwe fokkerij te ondersteunen.

Reeds 5 jaren geleden pakten deze fokkers het idee op om de beste kwaliteiten van barokke rassen in de warmbloed dressuur fokkerij samen te voegen. De klassieke rassen waren eeuwen lang de beste dressuurpaarden en zelfs heden ten dage hebben ze vaak nog veel talent voor verzamelde oefeningen.  Dat kan zuivere warmbloed- rassen nog verbeteren.

De Stichting wil verbetering nastreven door gebruik te maken van talentvol klassiek (barok) bloed en ook meer dan alleen Engels en Arabisch Volbloed.
Dit wil ze bereiken met verder doorgefokte veredelingskruising en tenslotte door verdringingskruising. Dus zo weinig mogelijk gewone kruising (50/50%)

De volgende eenvoudige basis regels voor deze nieuwe  “Classic Innovation” fokkerij kunnen als volgt samengevat worden:                                                            

1. Uitgaan van kwaliteit dressuur gefokte paarden met:                                            
2. Belangrijk deel warmbloed.                                                                                         
3. Daaraan toegevoegd enig dressuur gericht “Classic” (of barok) bloed.            
4. En divers Volbloed  (XX / OX / XSha of X) met dressuur aanleg.

De geslaagde eerste proeven zijn veelbelovend, zodat over een 5 tal jaren meer berijders op hoger niveau aan de slag kunnen gaan met deze bijzonder gefokte “Classic Innovation” paarden. Het AES is het eerste stamboek dat deze innovatieve manier van fokken ondersteunt. Dit jaar zijn andere stamboeken begonnen met  gewone kruisingen. De belangrijkste ervaring van onze stichting is echter dat het barok bloed niet voor 50% ingebracht mag worden, maar teruggedrongen moet worden.

Met de filosofie en ervaring achter dit project hopen we een sprong voorwaarts te maken in de dressuur fokkerij. Wilt U meedoen of meer info, zie www.classicinnovation.org 


Terug