Het AES en partijen trekken het kort geding tegen de KNHS in

Sunday, June 21

Het AES en partijen trekken het kort geding tegen de KNHS in

Wij hebben moeten besluiten het kort geding tegen de KNHS in te trekken. De reden hiervoor is dat naar aanleiding van onze kort geding dagvaarding de FEI enkele dagen geleden een cruciale regel waarover de kort geding procedure onder meer zou gaan aan heeft gepast in  het regelement voor de World Breeding Young Horse Championships. 
 

Het gaat hierbij om de volgende regel waarin wordt omschreven waar een paard aan moet voldoen om uitgezonden te kunnen worden naar het WK:


Uit het ‘Approved Schedule 2014’ (Oud):
“All horses must be registered in a studbook, which is a member of the WBFSH. Only the Studbook where the concerned horse was first registered will be used for this event.”

Deze regel wordt door de FEI als volgt aangekondigd voor 2015:
“All horses must be registered with a studbook, which is a member of the WBFSH. Only the studbook in which the horse in question is first registered is acceptable for participation at the Championship. The quota for each country is for horses registered in a studbook which is originally recognized in that country.”

Op basis van de aanpassingen is het zo dat landen enkel nog maar gekwalificeerde paarden uit kunnen zenden van stamboeken die in het betreffende land zijn erkend. In Nederland zijn dat alleen het KWPN en het NRPS.

De KNHS heeft in het kader van de kort geding procedure pas afgelopen donderdag bericht over deze wijzigingen. Het feit dat de FEI de regels nu hals over kop aanpast in combinatie met het feit dat dat de KNHS haar uitvoeringsbesluiten inmiddels snel heeft gewijzigd (waardoor de Isah en Pavo Cup nu slechts nog KWPN kampioenschappen zijn en geen selecties meer voor de WK’s), bevestigt dat wij al die tijd in ons gelijk stonden. Het is wrang dat dit nu niet tot het gewenste resultaat leidt omdat de spelregels nu tijdens de kort geding procedure worden aangepast.

Met de aanpassingen van deze regels kan de KNHS zich nu 'verschuilen' achter het feit dat zij de regels nu wel op een juiste manier toepast. Daarom heeft het voortzetten van de procedure tegen de KNHS op dit moment geen zin. Wij zullen de KNHS nauwlettend blijven volgen om te zien of zij zich aan de nieuwe regels houdt aangaande de selecties voor de WK’s en dat zij haar nieuwe uitvoeringsbesluiten naleeft

Daarnaast blijft het ook nu nog de vraag of de KNHS op deze wijze -door dit te laten gebeuren- de belangen van haar leden wel op een juiste wijze heeft behartigd, of dat hiermee alleen de belangen van het KWPN/NRPS worden gediend. Immers, alle leden van de KNHS die niet over een zogenaamd KWPN dan wel NRPS stamboekpaard beschikken, kunnen zich onder de aangepaste regelgeving niet in Nederland kwalificeren voor de Wereldkampioenschappen Jonge paarden (springen en Dressuur). Daarmee kan gezegd worden dat de KNHS veel van haar leden in de kou laat staan en dat zij dit in de afgelopen jaren ook al heeft gedaan zonder dat enige regel dit voorschreef. Dit terwijl de KNHS er toch voor al haar leden moet zijn! Dat betreft evenwel een discussie die niet in deze kort geding procedure aan de orde is, maar wel een vervolg zal moeten krijgen. De KNHS heeft zich hier ook nog nooit over uitgelaten richting haar leden.

Wij willen al onze fokkers en de leden van de KNHS bedanken voor de steunbetuigingen via de mail, telefoon en social media en onderweg. Wij hadden graag een sportief en open NK voor jonge paarden gerealiseerd waar iedereen aan mee had kunnen doen, maar dit lijkt nu ver weg. 


Terug